Objawy CRPS

CRPS związany jest z bólem neuropatycznym. Ten rodzaj bólu nie jest znany dla większości ludzi, trzeba go doświadczyć, by zrozumieć … Najbliższe doświadczeniu bólu neuropatycznego są oparzenia II i III stopnia (deklaracja osób dotkniętych).

Ból

Zazwyczaj opisywany jest jako „palący”, „piekący”, „przeszywający”, „rwący”. Chory może deklarować odczucia podobne do wkładania kończyny do ognia. 

Ból jest wyniszczający dla chorego. W długiej perspektywie można obserwować zanik mięśni w zajętej kończynie, gdyż chory niechętnie nią porusza (z obawy przed pogłębieniem dyskomfortu).

Objawy naczynioruchowe

Klasyczny obraz schorzenia zakładający podział na fazy „ostre” i „zimne” nie jest adekwatny we wszystkich przypadkach. Zmiany barwy i temperatury zajętej kończyny, związane ze zmienionym napięciem ścian naczyń, mogą się pojawiać w każdym stadium choroby.

Objawy sudomotoryczne

Dotknięta kończyna może być zniekształcona. Może być widoczny obrzęk. Wydzielanie potu może być zwiększone lub zmniejszone.

UWAGA – objawy mogą sugerować inne przyczyny bo zakrzepicę żylną.

Objawy ruchowe i troficzne

U chorych z CRPS obserwuje się zmniejszenie ruchomości, dystonię i drżenie drobnofaliste. Obserwuje się również zmiany dotyczące wzrostu włosów i paznokci (pobudzenie lub zahamowanie) oraz woskowy, atroficzny wygląd skóry.