Zalecenia dla lekarzy

  1. Rozpoznanie CRPS należy podejrzewać u każdego pacjenta, który zgłasza się z uporczywym bólem w kończynie, utrzymującym się dłużej niż spodziewany okres gojenia się tkanek po ostrym urazie, skręceniu, złamaniu lub zabiegu chirurgicznym. 
  2. Rozpoznanie CRPS należy podejrzewać u każdego pacjenta, u którego po zabiegu chirurgicznym wymagane jest zwiększenie normalnie stosowanych dawek środków przeciwbólowych w związku z deklarowanym poziomem bólu.
  3. W ponad 90% przypadków dominującym objawem jest silny ból w okolicach „rękawiczek” i „skarpetek”. 
  4. U dorosłych najczęściej dolegliwości dotyczą kończyny górnej, a u dzieci i młodzieży kończyny dolnej. 
  5. Nie istnieje pojedynczy test lub badanie, dzięki którym można by definitywnie potwierdzić schorzenie.
  6. Pierwsze kryteria diagnostyczne International Association for the Study of Pain z 1994 roku uznano za niewystarczająco swoiste, w 2004 roku zastąpiono je aktualnie stosowanymi kryteriami budapesztańskimi.
  7. W ramach kryteriów budapesztańskich wyróżnia się 2 rodzaje kryteriów diagnostycznych: kryteria kliniczne które są najczęściej stosowane w codziennej praktyce, oraz wykorzystywane w badaniach naukowych kryteria badawcze, w których zwiększenie swoistości uzyskano kosztem zmniejszonej czułości. 

Kryteria wymagają spełnienia 4 warunków: 

1) występowania ciągłego bólu nieproporcjonalnego do zdarzenia inicjującego 

2) zgłaszania przez pacjenta objawów podmiotowych należących do 3 z 4 kategorii 

3) stwierdzenia w badaniu przedmiotowym objawów przedmiotowych należących do 2 z 4 wymienionych wyżej kategorii 

4) braku innego rozpoznania, które wyjaśniałoby taki obraz kliniczny

Apelujemy do wszystkich lekarzy, by uwzględnili w swojej praktyce powyższe informacje.