Zorganizujmy się!

Jeśli masz doświadczenie z CRPS lub jesteś osobą najbliższą dotkniętych tym zjawiskiem nie musisz być sam. Zapraszam do wymiany informacji. Może razem coś uda się nam osiągnąć ….

Zapraszamy do kontaktu!